Poznaj możliwości OptiMED24

Gabinet - EDM

Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji medycznej pacjenta w formie elektronicznej:   

 •     elastyczne tworzenie i dostosowywanie szablonów kart wizyty do potrzeb lekarza oraz danej specjalności
 •     wystawianie i wydruk recept i skierowań, możliwość dołączenia zewnętrznej dokumentacji medycznej do systemu
 •     dostęp do słownika kodów ICD-9, ICD-10 i aktualnej bazy leków
 •     możliwość sygnowania wytworzonej dokumentacji podpisem elektronicznym

Rejestracja

Szybka i prosta rejestracja pacjentów na wizyty:   

 • obsługa rejestracji bezpośredniej i telefonicznej
 •     internetowa rejestracja na wizytę (e-rejestracja)
 •     wysyłka powiadomień (SMS, e-mail) o statusie wizyty
 •     integracja z eWUŚ
 •     tworzenie grafików pracy, efektywne zarządzanie pracą personelu medycznego
 •     zmiana terminu wizyty metodą przeciągnij i upuść
 •     wystawianie dokumentów sprzedażowych
 •     dodawanie zewnętrznej dokumentacji medycznej pacjenta
 •     planowanie cyklu rehabilitacji i rejestracja do medycyny pracy

Rozliczenia z NFZ

Szybkie i zautomatyzowane prowadzenie rozliczeń z NFZ dedykowane jednostkom świadczącym usługi z zakresu m.in. POZ, KAOS, AOS, stomatologii:   

 •     import kontraktów NFZ, rozliczanie i sprawozdawanie przez Internet
 •     automatyzacja procesu rozliczania
 •     wykrywanie i sygnalizowanie błędnie wprowadzonych danych
 •     sprawna korektę rozliczeń
 •     bieżąca aktualizację systemu do obowiązujących regulacji NFZ

Rehabilitacja   

Przyjazna dla użytkownika opcja planowania cyklów rezerwacji:

 •     cyklu wizyt dla danego pacjenta z uwzględnieniem liczby niezbędnych powtórzeń, czasu trwania zabiegów oraz przerw między kolejnymi zabiegami.
 •     Optymalne planowanie zabiegów z odpowiednim wykorzystaniem bazy sprzętowej i personelu.
 •     Szybka realizacja zleconych świadczeń.

Punkt Pobrań   

Zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne.

 •     Obieg dokumentacji w postaci elektronicznej zintegrowany z Modułem Gabinet i Rejestracja.
 •     Wyszukiwanie zleceń oraz rejstracja pobranych materiałów.
 •     Możliwość wykorzystania czytników kodów paskowych.
 •     Moduł w pełni zintegrowany z popularnymi w Polsce systemami laboratoryjnymi.

Medycyna Pracy   

Kompleksowa obsługa świadczeń z zakesu medycyny pracy.

 •     Szybki dostęp do dokumentacji pacjenta oraz planowanych specjalistycznych konsultacji.
 •     Generowanie zleceń, skierowań i recept oraz dokumentów niezbędnych do orzecznictwa.
 •     Sprawna rejestracja pacjentów.

Cenniki i Pakiet   

 •     Tworzenie, definiowanie i zarządzanie cennikami, pakietami medycznymi, słownikami świadczeń, umowami z kontrahentami, promocjami i rabatami.
 •     Zarządzanie świadczeniami przysługującymi w ramach pakietów medycznych (np. abonament, prywatne ubezpieczenie, świadczenia medycyny pracy).
 •     Masowe operacje na cennikach i pakietach, pozwalające na optymalizacje czasu pracy.

Finanse   

 •     Wystawianie dokumentów sprzedażowych (rachunków, faktur, paragonów).
 •     Integracja i obsługa drukarek fiskalnych.
 •     Możliwość integracji z Comarch ERP Optima.

Prowizje   

 •     Indywidualne rozliczanie pracowników w systemie prowizyjnym na podstawie zrealizowanych świadczeń medycznych.
 •     Automatyczne obliczanie prowizji (w modelu ryczałtowym, na podstawie udziału w przychodach lub zyskach).

Analizy i Raporty   

 •     Sprawne zarządzanie placówką medyczną i efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów.
 •     Dostęp do pakietu zdefiniowanych raportów, tworzenie indywidualnych, zaawansowanych analiz i zestawień w oparciu o dane zgromadzone w systemie.

Administracja

Pełna konfiguracja oprogramowania:   

 •     ustawienie parametrów systemu
 •     konfiguracja wymiany danych z systemami zewnętrznymi
 •     określenie uprawnień użytkowników
 •     aktualizacja systemu do nowych wersji
 •     definiowanie szablonów karty wizyty
 •     aktualizacja słowników i bazy leków